Tisak

Tisak je predzadnji proces u izradi grafičkih proizvoda. Postoje više vrsta klasičnog tiska u našoj ponudi: offset, tampon, sitotisak, digitalni tisak . Iz napravljene grafičke pripreme, ovisno o tipu tiska, radovi odlaze na ispis na film ili u novije vrijeme postoje strojevi koji sami osvjetljavaju svoje offsetne ili ine ploče za tisak, bez upotrebe filma, tako da je njima samo potrebna pohranjena grafička priprema u odgovarajućem formatu i na odgovarajućem mediju.

Prema vrsti tiska imamo i cijene. Cijene su okvirne i podliježu promjenama.